La Transformación Digital va de personas. Después, de tecnología

Marc Vidal, consultor

DTNEWS

RSS Digital Transmèdia

  • Digital Transmedia
    El futur immediat del periodisme enero 18, 2019
    L’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme acaba de publicar un extens estudi sobre els reptes que afrontarà el periodisme en l’any que acabem d’entrar. Reuters, per elaborar l’informe, ha preguntat a 200 professionals dels mitjans de comunicació de 29 països, que van respondre a una enquesta sobre els reptes i oportunitats clau per a […]
  • Digital Transmedia
    Disponibilitat del lector per pagar notícies en línia enero 18, 2019
    La crisi de finançament del periodisme ha dominat les converses de la indústria en els últims anys, ja sigui sobre estratègies de pagament, diversificació d’ingressos o generació d’ingressos directes del lector. Tenint en compte això, Twipe va començar les seves últimes investigacions en la sèrie Reinventing Digital Editions, en què es van analitzar 4.000 consumidors […]
  • Digital Transmedia
    Per amor al diari local enero 18, 2019
    La caiguda mortal d’un avió monomotor en un camp de blat de moro va ser la primera història que vaig cobrir per un diari local, la Kalamazoo Gazette. Vida i mort. Aquest és el pa i la mantega dels diaris locals. Els obituaris es troben entre les seccions més llegides. El que els periodistes no […]

Así te podemos ayudar

COMO CONSULTORES

Te ayudamos a crear la voz propia de tu empresa

  • Servicios de análisis sobre los retos y las oportunidades de la era digital en las áreas de comunicación corporativa de empresas e instituciones.
  • Servicios de consultoría para diseñar modelos de comunicación corporativa adaptados al nuevo entorno.
  • Diseño y gestión de canales corporativos digitales: vídeo, web, redes sociales, intranet, entornos virtuales, inbound journalism, dark side, etc.
  • Gestión de la notoriedad y la reputación de personas, empresas e instituciones en el entorno digital.
  • Diseño y gestión de comunidades de usuarios vinculados a las áreas de actividad comercial, institucional y operativa de las empresas e instituciones.

COMO PROVEEDORES

Te ayudamos a reorganizar tu empresa de comunicación

  • Servicios de consultoría para medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión) que quieran profundizar en el salto al negocio digital.
  • Agregación de contenidos en el mercado digital.
  • Servicios de asesoría para la búsqueda y gestión de nuevos modelos de negocio y de alianzas B2B and B2C entre empresas, productores de contenido y media en el entorno digital.

COMO FORMADORES

Te ayudamos a entender  la mentalidad digital

  • Tecnología y mentalidad digital para directivos
  • Información y opinión en las redes sociales para directivos
  • Nuevos instrumentos para la comunicación corporativa
  • Habilidades comunicativas en entornos digitales para las organizaciones

Han confiado en nosotros: